Odgušenje WC šolje

Odgušenje kanalizacije » Odgušenje WC šolje

Hitne intervencije na odgušenju WC šolja su skoro uvek jedino rešenje za brzo otklanjanje problema sa zagušenim WC šoljama. Za razliku od curenja vodovodnih instalacija, gde se može zatvaranjem glavnog dovodnog ventila smanjiti ili potpuno zaustaviti curenje do dolaska ekipe vodoinstalatera za hitne intervencije, zagušenje WC šolje moze prouzrokovati mnogio više problema.

Odgusenje WC solje - Hitne intervencije ogusenja kanalizacijeČista voda iz vodovodnih instalacija uglavnom prouzrokuje materijalnu štetu, dok izlivanje kanalizacije zbog zagušene WC šolje može prouzrokovati, pored materijalne štete i ozbiljne zdravstvene probleme. Svi znamo da se u kanalizaciji nalazi na hiljade štetnih mikroorganizama.

Hitne intervencije na odgušenju WC solja moraju biti izvedene brzo uz pronalaženje pravog uzroka problema čijim otklanjanjem se dolazi do trajnog rešenja.

Do zagušenja WC šolja uglavnom dolazi iz dva razloga:

  • Zagušenje u samoj WC šolji usled blokade odvoda nekim čvrstim predmetom
  • Zagušenje odvodne kanalizacione cevi neposredno ispod nivoa odvoda WC šolje

Bez obzira na razlog zagušenja, naša služba za hitne vodoinstalaterske usluge može uspešno rešiti problem.

Pozovite vodoinstalatera za hitne intervencije na: 062 423 757 i naša stručna ekipa vodoinstalatera za odgušenje kanalizacije će biti brzo na vašoj adresi.

Kakva god da je blokada WC šolje u pitanju, može se popraviti.

Ako se problem zagušenja nalazi u samoj WC šolji, naši vodoinstalateri će koristiti opemu koja obezbeđuje zaštitu sanitarnih površina, a može uspešno izvršiti odgušenje WC šolje.

Ako se problem nalazi u kanalizacionim cevima ispod nivoa WC šolje, može se uraditi demontaža WC šolje i onda se mašinskim putem odgušiti i oćistiti kanalizaciona cev i na taj način rešiti problem.